Laatu ja ympäristö/Sakupe

Olemme luvanneet perustehtävässämme asiakkaillemme laadukasta tekstiilipalvelua hoidon ja ihmisen parhaaksi. Kuinka sen teemme?

Meillä on käytössämme laatu –ja ympäristöjärjestelmä. Hygienian ja puhtauden hallinta perustuu standardiin SFS-EN 14065 ja sen mukaiseen ohjeistukseen ja toimintaan, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Tekstiilihuoltoprosessimme on tarkkaan määritetty ja valvottu. Tarkistetut järjestelmämme syöttävät pesu-ja desinfektioainetta, vettä ja lämpöä prosessin edetessä suunnitellun ohjelman mukaisesti. Tarkistamme tärkeimmät järjestelmän osat päivittäin ja kirjaamme tarkastukset päiväkirjaan.

Teemme viikoittain myös omavalvontamittauksia, joilla tarkistamme järjestelmän eri osien toiminnan ja tekstiilin hygieenisen ja puhtaan lopputuloksen. Tarkkailemme pesuprosessin pesu- ja desinfektioaineiden annostelua, lämpötilaa ja huuhtelutulosta ja otamme bakteerinäytteitä varmistuaksemme asiakkaan saamasta laadukkaasta lopputuloksesta. Pesuprosessin varmistukseksi pesemme myös ulkopuolisen valvontayksikön koekankaita puolueettoman tutkimustuloksen varmistamiseksi.

Monikertaisilla testikankailla varmistamme myös sen, että riittävän hygienian lisäksi prosessi kuluttaa tekstiileitä mahdollisimman vähän ja pidentää tuotteiden elinkaarta ja näin pienentää myös kustannuksia elinkaaren aikana.

Ympäristöjärjestelmällämme haluamme varmistaa mahdollisimman pienen ympäristön kuormituksen. Ympäristöjärjestelmämme perustuu standardiin SFS-EN ISO 14001.

Kehitämme prosessejamme jatkuvasti, mistä kertoo veden ja energian kulutuksen pienentyminen murto-osaan vuosien takaiseen verrattuna.
Prosessienergiana käytämme nestekaasua jonka CO2-päästöt ovat pienet esimerkiksi raskaaseen polttoöljyyn verrattuna.

Tuotannon ja logistiikan välineet, kuten pyykkipussit, rullakot ja rullakonsuojahuput, ovat kestokäyttöisiä eli pestäviä ja uudelleen käytettäviä.

Harri Lepoaho
Sakupe JKL paikallisjohtaja
ERABC-ryhmän puheenjohtaja