Palvelukykyä entistä paremmaksi

Sakupella pestävien tekstiilien määrä on merkittävästi kasvanut hyvinvointialueiden aloituksen jälkeen. Jotta palvelukykymme säilyy volyymien kasvusta huolimatta hyvänä – ja jopa paranee – on pesuloilla tehty joitain parannuksia.

Viimeisimpänä toteutettiin Siilinjärven pesulalla kattorataremontti, joka nostaa lajittelujärjestelmän laskennallisen läpimenokapasiteetin nykyisestä 1 000 kpl/h uuteen 2 000 kpl/h. Uudistus oli merkittävä satsaus Sakupen paremman palvelutason varmistamiseksi ja kasvavasta asiakastarpeesta huolehtimiseksi.

Muutos edellytti esivalmisteluja, joiden avulla varmistettiin se, että asiakaskokemus säilyi hyvänä remontista huolimatta. Pesulan 250 neliön tila tuli muun muassa tyhjentää remontin ajaksi ja osa tuotannosta siirrettiin väliaikaisesti muualle.

Uudistuksen myötä työvaatteiden käsittely tapahtuu nyt selkeästi omalla alueellaan, mikä vähentää ihmisten ja rullakoiden tarpeetonta liikkumista ja tehostaa merkittävästi työtä.

Sen lisäksi, että remontti parantaa palvelukykyämme asiakkaitamme kohtaan, on muutos ollut myös henkilöstön puolella innolla odotettu!