Sakupen asiakaspalvelu uudistuu

Uudistamme asiakaspalveluorganisaatiotamme pienin muutoksin. Yhdistämme asiakasrajapinnassa toimivia tiimejä, jotta voimme jatkossa palvella asiakkaitamme yhtenä kokonaisuutena. Tekstiilihankinnoista ja mallistojen kehityksestä vastaava yksikkö tulee isoksi osaksi asiakaspalvelua ja uskomme, että näin pystymme tuottamaan asiakkaillemme enemmän lisäarvoa ja paremman asiakaskokemuksen.

Asiakaspalvelussa otetaan käyttöön uusia järjestelmiä, jotka kehittävät toimintaamme ja tukevat pyrkimystämme tuottaa parempaa palvelua asiakkaillemme. Kesään mennessä otamme käyttöön Call Center -työkalun, joka mahdollistaa puheluiden tallentamisen ja ammattimaisemman tavan hoitaa meille saapuvia yhteydenottoja puhelimitse. Aloitamme aktiivisemman yhteydenpidon asiakkaisiimme huolenpitosoittojen merkeissä. Kontaktoimme jatkossa asiakkaitamme säännöllisesti varmistaaksemme palvelumme laadun sekä sen, että palvelumme ovat ajan tasalla. Haluamme pitää asiakkaistamme hyvää huolta.

Kehitämme asiakaspalveluamme tavoitteellisesti. Keskitymme asiakkailta saapuneiden kehitysehdotusten toteuttamiseen sekä palautteiden aktiiviseen ja systemaattiseen käsittelyyn. Fokusoimme tekemistämme loppukäyttäjän eli asiakkaan näkemyksiin palveluistamme ja tuotteistamme. Asiakaspalautteet käsittelemme juurisyyanalyysin avulla, jotta pääsemme käsiksi epäkohtiin ja sitä kautta pystymme korjaamaan toimintaamme.

Nämä muutokset auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja olemaan alan paras palveluntuottaja.

Asiakaslähtöistä vuotta 2021 toivotellen,

Iiro Anttonen

Asiakaspalveluesimies