Sakupen neljäs työasuautomaatti Sairaala Novaan

Sakupe toimitti ensimmäisen työasuautomaatin syksyllä 2014 KYSin uuteen Kaarisairaalaan, toisen keväällä 2017 KYSin pääsairaalaan ja kolmannen TAYSin uuteen D-rakennukseen. Sakupen neljäs työasuautomaatti asennettiin Keski-Suomen Sairaala Novaan viime joulukuussa.

Työasuautomaatin ajatuksena on, että jokaisella käyttäjällä on tietty saldomäärä vaatteita käytössään. Automaatiin voidaan määritellä käyttäjäkohtaisesti, mitä työasuja käyttäjällä on oikeus käyttää ja mikä on hänen vaatekokonsa. Asukokonaisuuteen vaikuttaa toimenkuva ja se, missä yksikössä henkilö työskentelee. Käyttäjän perustietoihin määritellään myös, kuinka monta työasua automaatista voi samalla kertaa ottaa.

Vaatteet noudetaan automaatin ottopisteeltä, johon tunnistaudutaan esim. VRK-kortilla tai kuluvalvontatunnisteella, kuten esimerkiksi Novassa tehdään. Käyttäjä valitsee automaatin näytöltä, mitkä vaatteet hän haluaa toimitettavaksi. Käytetyt vaatteet puolestaan palautetaan erillisiin palautuspisteisiin pukuhuonealueilla. Automaatin saldo päivittyy reaaliajassa eli käytetyn vaatteen palauttaminen vapauttaa uuden puhtaan työasun noudettavaksi.

Työasuautomaatin käytöllä on saatu turvattua työvaatteiden riittävyys. Koska vaatteita ei voi enää varastoida pukukaappeihin suuria määriä, on kierto hallittua ja nopeaa. Hygienia on parantunut, puhtaat vaatteet varastoidaan automaatissa eikä niitä pääse ”hypistelemään” kuka vaan. Vaatteita voi noutaa 24/7, sillä automaatilla ei ole virka-aikaa.

Yksi työasuautomaatin toimivuuden tärkeistä kriteeristä on sen sijainti keskeisellä paikalla lähellä pukuhuonealueita. Tämän vuoksi sijoitteluun liittyvä suunnittelu on aloitettava jo siinä vaiheessa, kun koko rakennusta aletaan piirtämään. Novassa tilavaraus tehtiin kellarikerrokseen pukuhuonealueelle, D-lohkon keskelle. Palautuspisteet on hajautettu molemmille yhdyskäytäville pukuhuoneiden läheisyyteen.

Ensimmäinen suunnitelma Novan työasuautomaatista tehtiin syksyllä 2015, ja lopullinen laitekuva saatiin tammikuussa 2020. Tähän neljään ja puoleen vuoteen sisältyi useita suunnitelmia ja suunnittelupalavereita, mutta lopputulos on mielestäni hyvä ja toimiva. Kuten vuoden 2020 kaikkiin asennuksiin, toi tähänkin oman mausteensa koronavirus. Laitteisto ehdittiin asentaa melkein valmiiksi helmi–maaliskuussa, juuri ennen kuin korona alkoi vaikuttaa. Asennukset oli tarkoitus viimeistellä touko–kesäkuussa, mutta loppuun ne saatiin tehtyä vasta viime metreillä, juuri ennen Nova Sairaalan käyttöönottoa joulukuussa 2020. Ensimmäinen asiakas sai työasunsa automaatista 16.12.

Novaan toimitettu työasuautomaatti on kooltaan tuplasti isompi kuin aikaisemmin muihin sairaaloihin toimitetut automaatit. Uutena ominaisuutena siinä on ns. buffer-rata, joka toimii välivarastona ladattaville vaatteille.
Laitetoimittajana kaikissa Sakupen automaateissa on hollantilainen LCT Textiligens ja maahantuojana Identoi Oy.

Nova Sairaalan työasuautomaatti numeroina:
· 4 vaatteiden noutopistettä
· 8 palautuspistettä
· Varastoitavia vaatteita järjestelmään mahtuu 8 250 kpl
· Automaatista otetaan yli 2 000 vaatetta päivässä
· 2 900 automaattiin rekisteröityä käyttäjää

Tero Ikonen

Sakupe Oy, Novan  työvaateautomaattiprojektin päällikkö