Vastuullinen kesäduuni -kampanja Sakupella ensimmäistä kertaa

Olimme mukana Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Meillä oli kolme keskeistä tavoitetta, joita lähdimme kampanjan myötä tavoittelemaan: halusimme tarjota nuorille vastuullista kesätyötä, halusimme lisätä toimialan tunnettuutta ja halusimme saada valaistusta siitä, millä tasolla tekemisemme on uusien työntekijöiden silmin arvioituna. Toivoimme saavamme kokemusperäistä tietoa hakuprosessimme sujuvuudesta, perehdytyksen onnistumisesta sekä tietenkin yleisestä fiiliksestä.

Kampanjaan mukaan lähtiessämme sitouduimme kuuteen periaatteeseen: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, ohjaaminen ja perehdytys, kohtuullinen palkka sekä kirjalliset työsopimukset- ja todistukset. Kampanjan avustuksella saimme rekrytoitua yli 30 loistavaa kesätyöntekijää kolmelle toimipisteelle. Kesä sujui työnantajan näkökulmasta erinomaisen hyvin, ja odotimmekin suurella mielenkiinnolla kesätyöntekijöille suunnatun kyselyn tuloksia; mitä mieltä olivat kesävahvistuksemme?

Tulosten perusteella emme ole lainkaan hullumpi kesätyöpaikka. Perusasiat olivat kunnossa ja jopa 96 % vastaajista oli valmis suosittelemaan Sakupea työpaikkana ystävilleen. Työntekijät kokivat, että perehdytys, työhön opastaminen ja esimiehen tuki sujuivat meillä koko toimialaan verrattuna selkeästi paremmin. Myös palautteen saaminen oli muihin toimialan yrityksiin nähden paremmalla tasolla. Kesätyöntekijät kokivat, että heidän oli helppo päästä osaksi työyhteisöä, ja siitä kuuluu tietysti iso kiitos kaikille sakupelaisille!

Tulokset todensivat myös sitä, mistä olemme aikaisemmin saaneet jo signaaleja: milleniaalit työelämässä ovat erilaisia verrattuna aikaisempiin ikäpolviin. He odottavat hakuprosessin sekä erityisesti vuorovaikutuksen esimiehen ja muun työyhteisön kanssa olevan aikaisempaa avoimempaa, läpinäkyvämpää ja yksilölähtöisempää. He kokevat tiimissä työskentelyn luontevaksi ja he kaipaavat rekryprosessin aikana nopeaa ja jatkuvaa yhteydenpitoa, informaatiota ja avoimuutta sekä työsuhteen aikana oppimisen ja osaamisen säännöllistä reflektointia ja palautteen saamista. He eivät pelkää vastaanottaa myöskään rakentavaa palautetta.

Vaikka tulokset olivat kaikilta osin hyviä, tarjosivat ne äärettömän tärkeää tietoa toimintatapojemme osuvuudesta ja laadusta. Tästä pystymme ammentamaan pitkäksi aikaa dataa tekemisen kehittämisen tueksi.

Missä sitten aioimme kehittyä? Haluamme edelleen toki parantaa kaikilla osa-alueilla, pienin askelin kohti parasta työpaikkaa. Mutta ehkä tärkeimpänä kehityskohtana poimimme näistä tuloksista hakuprosessin läpinäkyvyyden ja työtehtävien paremman esille tuomisen. Siinä samalla pystymme tekemään tekstiilihuoltoalaa näkyvämmäksi; haluamme kertoa maailmalle siitä, mikä on perustehtävämme ja millaisia tyyppejä meillä täällä työskentelee. Mielenkiintoista nähdä, millaisia tuloksia saamme ensi vuonna.